'PRAWIE WSZYSTKO MOŻNA POWIEDZIEĆ ZA POMOCĄ OBRAZU I DŹWIĘKU, PRAWIE NIC ZA POMOCĄ SŁÓW'
Robert Joseph Flaherty

9.05.2010

Zostałem poproszony o nagranie krótkiego video dla Larissa Ireland podczas Beauty Expo 2010 Dublin